แมคโดนัลด์ - สุวรรณภูมิ อินเตอร์ แอร์ไซด์ (แซท-1)
สุวรรณภูมิ อินเตอร์ แอร์ไซด์ (แซท-1)
999 หมู่ที่ 1 อาคารเทียบเครื่องบินรอง (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
24 Hours
ขึ้นบนสุด