แมคโดนัลด์ - เซ็นทรัล พิษณุโลก
เซ็นทรัล พิษณุโลก
เลขที่ 9/99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ห้องเลขที่ 162-165 ชั้น 1 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
10.00 - 21.00
ขึ้นบนสุด