แมคโดนัลด์ - อาคารสีลม 64
อาคารสีลม 64
อาคารสีลม 64 ถนนสีลม สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
7.00 - 02.00
ขึ้นบนสุด