แมคโดนัลด์ - รพ.สวนดอก เชียงใหม่
รพ.สวนดอก เชียงใหม่
เลขที่ 110 อาคารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ อาคารจอดรถ ๙ ชั้น ชั้นที่ 1 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
7.00 - 24.00
ขึ้นบนสุด