แมคโดนัลด์ - เซ็นทรัล ลำปาง
เซ็นทรัล ลำปาง
เลขที่ 319 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ห้องเลขที่ 120-120T ชั้น 1 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว แขวงสวนดอก เขตเมืองลำปาง ลำปาง 52100
10.00 - 22.00
ขึ้นบนสุด