แมคโดนัลด์ - เมเจอร์ฯ รังสิต
เมเจอร์ฯ รังสิต
เลขที่ 439 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 16500
7.00 - 22.00
ขึ้นบนสุด