แมคโดนัลด์ - สุวรรณภูมิ - ภายในประเทศ
สุวรรณภูมิ - ภายในประเทศ
อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้นที่หมายเลข 2.10J-K และ 2.10D ชั้น 2 คอนคอร์ส A เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
5.00 - 22.00
ขึ้นบนสุด