แมคโดนัลด์ - อิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่
อิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่
เลขที่ 17/1 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
24 Hours
ขึ้นบนสุด