แมคโดนัลด์ - เซ็นทรัล ขอนแก่น
เซ็นทรัล ขอนแก่น
ห้องเลขที่ G 26-29, G 71-74, OP-G22 ชั้น G เลขที่ 99 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
10.30 - 21.00
ขึ้นบนสุด