แมคโดนัลด์ - เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
เลขที่ 2 ถนนมหิดล และเลขที่ 252-252/1 ถนนวัวลาย ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ห้องเลขที่ G-180/1-2 ชั้น G ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
11.00 - 21.00
ขึ้นบนสุด