แมคโดนัลด์ - เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เลขที่ 7/259 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
11.00 - 21.00 (Sat-Sun 10.00 - 21.00)
ขึ้นบนสุด