แมคโดนัลด์ - เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน
เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน
เลขที่ 1839 โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (รัชโยธิน) ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
10.00 - 23.00
ขึ้นบนสุด