แมคโดนัลด์ - เอส ซี บี พาร์ค
เอส ซี บี พาร์ค
เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ ชั้น G และชั้นใต้ดิน 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Mon - Fri 07.00 - 21.00 (Sat 10.30 - 17.00 Sun Close)
ขึ้นบนสุด