แมคโดนัลด์ - เอส ซี บี พาร์ค
เอส ซี บี พาร์ค
เลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ ชั้น G และชั้นใต้ดิน 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7.00 - 20.00
ขึ้นบนสุด