แมคโดนัลด์ - เพลินจิต เซ็นเตอร์
เพลินจิต เซ็นเตอร์
เลขที่ 2 ศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 Unit 1-01 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
7.00 - 24.00
ขึ้นบนสุด