แมคโดนัลด์ - เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
เลขที่ 106 เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ชั้น G ห้องเลขที่ G01 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
8.00 - 24.00
ขึ้นบนสุด