แมคโดนัลด์ - รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น G ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
7.00 - 21.00
ขึ้นบนสุด