แมคโดนัลด์ - อินทรา สแควร์
อินทรา สแควร์
เลขที่ 120/126 ห้องเลขที่ 500 ชั้น 1 ศูนย์การค้าอินทราสแควร์ ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
8.00 - 22.30
ขึ้นบนสุด