แมคโดนัลด์ - เซ็นเตอร์วัน
เซ็นเตอร์วัน
เลขที่ 1 ห้องเลขที่ 1001 ซ.เลิศปัญญา ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
8.00 - 23.00
ขึ้นบนสุด