แมคโดนัลด์ - เซ็นเตอร์วัน
เซ็นเตอร์วัน
เลขที่ 1 ห้องเลขที่ 1001 ซ.เลิศปัญญา ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
6.00 - 24.00
ขึ้นบนสุด