แมคโดนัลด์ - พีทีที วิภาวดีรังสิต ราบ 1
พีทีที วิภาวดีรังสิต ราบ 1
เลขที่ 181/5 อาคารสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขากรมทหารราบที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
06.00 - 22.00
ขึ้นบนสุด