แมคโดนัลด์ - พหลโยธิน เพลส
พหลโยธิน เพลส
เลขที่ 412 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
24 Hours
ขึ้นบนสุด