แมคโดนัลด์ - เซ็นทรัล ชลบุรี
เซ็นทรัล ชลบุรี
ห้องเลขที่ 124-125T ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี เลขที่ 55/88-55/89, 55/91 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Mon-Fri 10.30 - 21.30 (Sat-Sun and Holiday 10.00 - 22.00)
ขึ้นบนสุด