แมคโดนัลด์ - เซ็นทรัลเวิลด์ 2
เซ็นทรัลเวิลด์ 2
เลขที่ 4, 4/1, 4/2, 4/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ A606/1-A606/2 ชั้น 6 ถ.ราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10.00 - 22.00
ขึ้นบนสุด