แมคโดนัลด์ - วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นเป็น QSR of Choice ที่ครองใจผู้บริโภค สร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็น Best Employer of Choice ก้าวสู่ความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Great Place to Work หรือสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วย สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานทุกคน นับเป็นวิสัยทัศน์ของแมคไทยที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี 2015 -2020
ขึ้นบนสุด