แมคโดนัลด์ - วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
การเป็น Best Employer of Choice เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของแมคไทยที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และยังให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ปี 2558 -2563 คือ ก้าวสู่ความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Great Place to Work หรือสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วย สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานทุกคน
ขึ้นบนสุด