แมคโดนัลด์ - วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
ทำงานให้สนุก
ร่วมกันรุกไปข้างหน้า
พิชิตใจลูกค้า
เห็นคุณค่าพัฒนาคน
ปฏิบัติตนเสมือนเจ้าของ
เพื่อครองความเป็นหนึ่ง
ขึ้นบนสุด