แมคโดนัลด์ - ความมุ่งมั่นของบริษัท
ความมุ่งมั่นของบริษัท
แมคโดนัลด์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 30 ปี ทำให้คุ้นเคย เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคคนไทยเป็นอย่างดี นำมาสู่กลยุทธ์แบบ Think Global Act Local ให้สอดคล้องกับ Brand Ambition เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีและเป็นผู้ยกระดับในทุกมิติที่แบรนด์ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส ทั้งในมิติของผู้บริโภคผ่าน Good Food มิติขององค์กรผ่าน Good People และในมิติของชุมชนที่แมคโดนัลด์เข้าไปอยู่ด้วย ผ่านความเป็น Good Neighbor.
อาหารดีมีคุณภาพ
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีภายใต้ Core Value ตามมาตรฐานแมคโดนัลด์ที่เหมือนกันทั่วโลก คือ QSC&V ประกอบด้วย Quality คือ คุณภาพอาหารที่ดีได้มาตรฐานของแมคโดนัลด์ Service คือ การบริการที่รวดเร็วอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร Cleanliness คือ ความสะอาดถูกสุขอนามัย Value คือ ประสบการณ์ที่ดีเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ด้วยความรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคา รวมทั้งมอบความหลากหลายให้ลูกค้าด้วยเมนูอาหารยอดนิยม (Modern Choice) พัฒนา Local Menu เช่น เมนูข้าวต่างๆ โดยเฉพาะซามูไรเบอร์เกอร์หมู ที่กลายเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม (Great Taste) ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพและความสดใหม่ตามมาตรฐานของแมคโดนัลด์ (Real Ingredient)
บุคลากรดี
พนักงานในองค์กรเป็นอีกหนึ่งมิติที่แมคโดนัลด์ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ไปยังลูกค้าโดยตรง การดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขจึงเป็นการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง ขณะที่ความท้าทายอยู่ที่การทำให้พนักงานทั้งองค์กรกว่า 9,000 คน รับรู้ข้อมูลและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน แมคไทยจึงได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า STEP UP เพื่อเป็นแนวยึดถือและปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน และยังมีผลต่อการผลักดันให้องค์กรเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้ Sanook @ Work ทำงานให้สนุก, Team to Win ร่วมกันรุกไปข้างหน้า, Exceed Customer Expectation พิชิตใจลูกค้า, People เห็นคุณค่าพัฒนาคน, Ultimate Ownership ปฏิบัติตนเสมือนเจ้าของ และ Passion to Win เพื่อครองความเป็นหนึ่ง

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรและองค์กรมากว่า 30 ปี แมคไทยจึงก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ M academy เพื่อพัฒนาศักยภาพและการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m-academy.in.th
เพื่อนบ้านที่ดี
การดูแลชุมชนที่แมคโดนัลด์เข้าไปอยู่ด้วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมนั้นๆ รวมทั้งยกระดับสังคมโดยรอบเพื่อทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น ผ่านมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ตามแนวทางของแมคไทย โดยให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นระหว่างการพักรักษาตัว ผ่าน 3 โครงการหลัก คือ บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก, ห้องสันทนาการเด็ก และ หน่วยรถบริการเคลื่อนที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmhc.or.th
ขึ้นบนสุด